Jose Palafox Blue Note/ Swing Kids (Photo by Justin Pearson)

Jose Palafox Blue Note/ Swing Kids (Photo by Justin Pearson)

Jose Palafox (Photo: Justin Pearson)

Jose Palafox (Photo: Justin Pearson)

Swing Kids (Photo: Robin Laananen)

Swing Kids (Photo: Robin Laananen)